Czym jest robot - próba definicji

Kategoria II
Wiedza
Czym jest robot - próba definicji

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego robot to "urządzenie zastępujące człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności". Serwis Robotyka.com podaje, że robot to "urządzenie techniczne przeznaczone do realizacji niektórych funkcji manipulacyjnych i lokomocyjnych człowieka, posiadające określony poziom energetyczny, informacyjny i inteligencji maszynowej. Inteligencja maszynowa to autonomia działania w pewnym środowisku".

Na potrzeby robonomiki niezbędne jest jednak przyjęcie innej definicji terminu robot. Robot rozumiany będzie jako oprogramowanie (software) automatyzujące określone czynności wykonywane przez człowieka (najczęściej wiernie je odtwarzające) w trakcie realizacji danego procesu biznesowego.

W takim ujęciu robot nie dysponuje ani zdolnościami lokomocyjnymi człowieka, ani określonym poziomem energetycznym.

Główne cechy robota programowalnego to:

  • działanie bezpośrednio na interfejsie użytkownika innych systemów – tak, jak robi to operator-człowiek;
  • brak konieczności tworzenia dedykowanych interfejsów programistycznych;
  • brak konieczności ingerencji w kod źródłowy aplikacji czy w bazę danych robotyzowanych aplikacji (co implikuje konieczność posiadania wiedzy nt. wewnętrznej konstrukcji aplikacji);
  • wykorzystanie logiki biznesowej zaszytej w robotyzowane aplikacje, co rozwiązuje problem jej odtworzenia, występujący w tradycyjnym modelu integracji systemów lub ich rozwoju.

Coraz częściej roboty są wzbogacane o pewne elementy sztucznej inteligencji, dzięki czemu będą w stanie  nie tylko automatyzować pewne działania (na bazie wcześniej przygotowanych algorytmów), ale również podejmować bardziej złożone decyzje (uczyć się na podstawie udostępnianych danych).