Kompendium

Kompendium robonomiki

01. Kluczowe pojęcia robonomiki

Robonomika (ang. robonomics) to interdyscyplinarny obszar badań zajmujący się zaawansowanymi technologiami automatyzacji i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania…
Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego robot to "urządzenie zastępujące człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności". Serwis Robotyka.com podaje, że robot to "urządzenie techniczne przeznaczone do realizacji niektórych…
Termin RPA (Robotic Process Automation) można tłumaczyć jako zrobotyzowana automatyzacja procesów (biznesowych). RPA jest klasą oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych (Business Process Automation).  W takim…
Robonomika - jako obszar badań - koncentruje się na zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji biznesu. Ale pojawia się pytanie: jak należy rozumieć słowo "zaawansowana". Obecnie bowiem zdecydowana większość wdrożeń RPA (…
Zgodnie z angielsko-polskim słownikiem pojęć z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji termin Robotic Desktop Automation (RDA) tłumaczony jest na polski jako Zrobotyzowana Automatyzacja Stanowiska Roboczego (ew.…
Wszyscy znają pojęcie inteligencji racjonalnej (IQ - Intelligence Quotient) oraz inteligencji emocjonalnej (EQ - Emotional Quotient, EI - Emotional Intelligence). Ostatnio w sieci można spotkać się z terminem RQ pochodzącym…
O ile pojęcie sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence), wywodzące się z lat 50. XX wieku jest powszechnie znane i wręcz nadużywane (do czego ewidentnie przyczyniły się firmy i książki SF), o tyle obecnie coraz…
Na pierwszy rzut oka Arystoteles i zrobotyzowana automatyzacja procesów (Robotic Process Automation  - RPA) nie mają ze sobą nic wspólnego - bo jaki związek może być pomiędzy starożytnym filozofem a klasą narzędzi…
Definicje są przez wiele osób odbierane jako nudne, często mocno abstrakcyjne sformułowania. Ale bez dobrych definicji niezwykle trudna jest efektywna komunikacja - zarówno wewnątrz firmy, jak i z dostawcami czy…
Jedną z trudności komunikacji zagadnień związanych z robotyzacją biznesu i sztuczną inteligencją jest kwestia odpowiedniego i jednoznacznego przetłumaczenia anglojęzycznych terminów  branżowych na język polski. Po pierwsze…

02. Strategiczne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu

W dniu 23 lutego 2018 roku miałem przyjemność wystąpić na konferencji Państwo 2.0, która była organizowana przez IDG Poland. W czasie wystąpienia omawiałem zagadnienia związane z wpływem (coraz bardziej) zaawansowanej…
W dniu 18 kwietnia 2018 roku miałem przyjemność wystąpić na konferencji BPA Summit, która była organizowana przez firmę Evention. W czasie wystąpienia omawiałem dobór właściwego modelu wdrażana RPA (Robotic Process…
Jakiś czas temu przeczytałem w Internecie, że wdrożenie rozwiązań klasy RPA (Robotic Process Automation) może zostać przeprowadzone punktowo (tj. np. w odniesieniu do jednego procesu biznesowego) i że przyniesie oczekiwane…
Czy o zrobotyzowanej automatyzacji biznesu (Robotic Process Automation - RPA) będziemy jeszcze pamiętać za dwa lata? Na to pytanie - przyznam, że dość kontrowersyjnie postawione - starałem się odpowiedzieć podczas…

03. Ekonomiczne i społeczne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu

W 2016 roku w Harvard Magazine pod znamiennym tytułem: "Who Owns the Robots Rules the World" opublikowany został artykuł prof. ekonomii Richarda Freemana. Autor postawił w nim tezę, że robotyzacja może prowadzić do wzrostu…
W grudniu 2017 r. Kantar Public przedstawił wyniki ogólnoeuropejskiego badania Eurobarometru dotyczącego opinii na temat robotów i sztucznej inteligencji oraz doświadczeń respondentów z nimi związanych. Badano postawy …
Od kilku lat zaczyna się mówić o powstaniu firm w pełni autonomicznych, tj. takich, w których decyzje podejmowane są nie przez ludzi, ale przez algorytmy. Na razie wydaje się to daleką przyszłością, ale historia, którą…
Parę miesięcy temu globalna firma doradcza AT Kearney opublikowała coroczny raport "Global Services Location Index 2017". Jego główną część stanowi ocena 55 krajów, które specjalizują się w lokowaniu u siebie centrów BPO,…
W styczniu 2018 r., podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zaprezentowano wyniki badań na temat przyszłości wybranych zawodów opracowane przez organizatora forum (World Economic Forum) we współpracy z firmami The…
Państwa Grupy Wyszehradzkiej przygotowały na początku kwietnia 2018 r. wspólne stanowisko dotyczące sztucznej inteligencji. W opublikowanym stanowisku zwracają uwagę na potencjał rozwoju europejskich przedsiębiorstw w…

04. Prawne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu

Rok temu (w lutym 2017 roku) opublikowany został wywiad z twórcą firmy Microsoft - Billem Gatesem dla magazynu Quartz, który rozszedł się szerokim echem w świecie. Gates wskazał w nim, iż powinno się liczyć z wprowadzeniem …

05. Sztuczna inteligencja w automatyzacji i robotyzacji biznesu

W 2017 r. globalna firma doradcza McKinsey opublikowała raport "Artificial intelligence: The next digital frontier?". Powstał on na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych wśród 3 tys. przedsiębiorstw z całego świata,…
W średniowieczu marszałek dworu francuskiego wygłaszał po śmierci króla Francji słowa "umarł król, niech żyje król" co zapewniać miało brak kłótni i walki o sukcesję tronu. Miałem analogiczne skojarzenie, kiedy w Google…
Podczas niedawnego spotkania CIONET jednym z poruszanych zagadnień była kwestia pozyskiwania osób (nie boję się napisać: talentów) znających się na Machine Learning (a szerzej - na AI). Będą oni potrzebni w firmach np. w…
Parafrazując powiedzenie Legii Cudzoziemskiej "maszeruj albo giń" prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział pod koniec marca 2018 gigantyczne inwestycje (1.5 mld EUR w ciągu pięciu lat) w badania dotyczące sztucznej…

06. Metody i modele automatyzacji i robotyzacji biznesu

W dniu 6 czerwca 2018 roku miałem przyjemność wystąpić na konferencji CDO Forum, która była organizowana przez firmę Evention. W czasie wystąpienia omawiałem relacje między ładem danych (Data Governance) a automatyzacją i…
Istotnym wyzwaniem (nie chcę tego nazywać "utrudnieniem") jest konieczność prawidłowej identyfikacji procesów, które nadają się do automatyzacji. W praktyce, w dojrzałych organizacjach (np. w bankach, telkomach) część…
Kilka miesięcy temu Elon Musk, charyzmatyczny założyciel Tesli, ogłosił, że już na jesieni 2017 roku jeden z modeli produkowanych przez firmę - Model 3 skierowany na rynek masowy - będzie składany w pełni automatycznie…
Coraz więcej polskich przedsiębiorstw zaczyna próbować wdrażać koncepcję robotyzacji procesów biznesowych (nazywaną również zrobotyzowaną automatyzacją procesów biznesowych - RPA - Robotic Process Automation). Najczęściej…
Łatwo zauważyć, że RPA stało się obecnie bardzo modne. Każdy chce mieć swoje roboty :). A konsultanci i firmy IT jeszcze to nakręcają (licząc na własne zyski) i formułują podobnie brzmiące komunikaty: "Drogi biznesie, wdróż…
Po początkowym zachwycie nad koncepcją zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (wywołaną np. błyskotliwą prezentacją sprzedażową przeprowadzoną przez któregoś z dostawców rozwiązań RPA) pojawia się refleksja: czy…
Kiedy organizacja zdecyduje się na produkcyjne wdrożenie RPA (Robotic Process Automation) pojawia się pytanie, w jaki sposób podejść do zaprojektowania struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za utrzymywanie i dalszych…

07. Rozwiązania informatyczne wspierające automatyzację i robotyzację biznesu

Na stronach polskiej edycji Computerworld On-Line został opublikowany w styczniu br. bardzo interesujący artykuł Barbary Mejssner pt.: "Cyfryzacja firmy zaczyna się od zarządzania procesami". Autorka wskazuje w nim, że…
Śledząc wpisy poświęcone zagadnieniom wdrażania zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji biznesu można odnieść wrażenie, że jest to pojęcie tożsame w 100% z koncepcją RPA (Robotic Process Automation). Czy faktycznie jest…
Zakup dedykowanych narzędzi klasy RPA to spory wydatek. Zależnie od producenta jest on zazwyczaj w przedziale 3.000-18.000 USD rocznie za robota (to koszt zakupu licencji, do tego trzeba później doliczyć roczną opłatę …
Jednym z głównych celów wdrażania Robotic Process Automation jest obniżka kosztów realizacji procesów (albo w niektórych przypadkach zapobieżenie ich znacznemu wzrostowi). Dlatego tak istotne jest dobranie narzędzia RPA,…
Rozwiązania klasy RPA (Robotic Process Automation - narzędzia do zrobotyzowanej automatyzacji procesów) są stosunkowo nową i wąską gałęzią narzędzi klasy BPA (Business Process Automation - narzędzia do automatyzacji…
Dziś na rynku dostępnych jest wiele platform do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (RPA), pochodzących od bardzo różnych dostawców. Niektórzy dostawcy są obecni na tym rynku już od wielu lat, inni to…

08. Przykłady wdrożeń ze świata automatyzacji i robotyzacji biznesu

Zgodnie z powszechnie obowiązującą definicją termin "lider" oznacza osobę lub organizację, która wzbudza zaufanie, inicjuje pozytywne działania, rozwiewa obawy i określa cele na przyszłość. Zainspirowany tą definicją…
Robotyzacja i automatyzacja to jedne z kluczowych założeń „Cyfrowego buntownika” – strategii Alior Banku na lata 2017-2020 (por. rysunek 1 oraz rysunek 2). Dzięki tym działaniom Bank chce uzyskać pozycję lidera efektywności…
Bank Zachodni WBK poinformował o uruchomieniu "Fabryki Robotów". Została ona zlokalizowana w obszarze operacji banku. Fabryka stosuje platformy wirtualne i metodyki zwinne. Pierwszym produktem uruchomionej fabryki (czyli…
Bank BGŻ BNP Paribas poinformował o realizacji programu dotyczącego robotyzacji procesów biznesowych w obszarze Operacji. Program trwa od maja 2017 r. i tylko w segmencie mikro przy udziale robotów zostało zrealizowanych…
ING Bank Śląski jest przykładem instytucji finansowej, która od już od dekady w sposób systematyczny wdraża zaawansowane rozwiązania automatyzacji i robotyzacji biznesu. Działania te obejmują zarówno Front Office (obsługę…

09. Literatura

Robonomika jest dopiero wyłaniającym się obszarem badawczym. Bazuje ona zarówno na dorobku pochodzącym z zakresu ekonomii (w szczególności ekonomiki przedsiębiorstw i ekonomii usług), robotyzacji jak również informatyki i…
W „Robonomics” John Crews przedstawia kluczowe założenia robonomiki, którą definiuje jako dyscyplinę składową ekonomii zajmującą się wpływem zastosowania zaawansowanych technologii automatyzacji (łączących elementy …
W „Świcie Robotów” Martin Ford, przedsiębiorca z Doliny Krzemowej, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: czy sztuczna inteligencja zabierze ludziom pracę. Swoje rozważania prowadzi na trzech płaszczyznach ekonomii - w…
W książce "Superinteligencja" Nick Bostrom, szwedzki filozof, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, kierownik Instytutu Przyszłości Ludzkości działającego w ramach Oxford Martin School, stara się jasno i klarownie…
W książce "Nieuniknione" Kevin Kelly, współtwórca, a następnie  kierujący magazynem „Wired” przedstawia optymistyczną wizję zmian, które nastąpią w ciągu najbliższych 30 lat na świecie, podczas których którym sztuczna…
W książce "Świat przyszłości" Alec Ross, uznany ekspert w dziedzinie innowacji, przedstawia zmiany jakie zajdą w najbliższych dziesięciu latach w obszarze technologii i zwraca uwagę na wynikające stąd szanse dla…
W książce "Drugi wiek maszyny" Erik Brynjolfsson oraz Andrew McAfee, uznany tandem badaczy zajmujących się wpływem technologii na świat przedsiębiorstw, omawiają czynniki, pod wpływem których zmieniać się będzie nie tylko…
W książce "Broń matematycznej zagłady" dr Cathy O'Nelil, analityczka danych i autorka bloga MathBabe.org przedstawia świat w których danych jest po prostu za dużo. Wówczas do głosu dochodzą algorytmy pracujące na wielkich…
W książce "Wyścig z maszynami" Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee, naukowcy z amerykańskiego Instytuty Technologii w Massachusetts (MIT), analizują poziom bezrobocia w USA i uważnie przyglądają się teorii „końca pracy”.…