Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacji biznesu - moje wystąpienie podczas CDO Forum

Kategoria II
Wydarzenie
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacji biznesu - moje wystąpienie podczas CDO Forum

Jednym z kluczowych czynników sukcesu robotyzacji procesów jest odpowiednie przygotowanie danych (w szczególności zapewnienie ich odpowiednio wysokiej jakości). Bez tego może się okazać, że robotyzacja biznesu staje się bardzo ryzykownym przedsięwzięciem (nie ukrywajmy - roboty jeszcze przez długi czas nie będą myślały).

O tym, jak zaprojektować, a następnie wprowadzić mechanizmy pozwalające na zapewnienie wysokiej jakości danych (określane mianem ładu danych - Data Governance), które są następnie wykorzystywane w zrobotyzowanych procesach, będę mówił podczas konferencji "CDO Forum", które odbędzie się 6 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu.

Szczegóły dostępne są na stronie organizatorów.